Dades obligatòries


Declaro que he llegit les condicions i que les accepto els termes de la política de privacitat. (Veure condicions)
Clàusula protecció de dades
D'acord amb el previst per la normativa de protecció de dades de caràcter personal, s'informa les persones interessades que les seves dades seran recollides i tractades en el marc de l'activitat de difusió de la cultura cinematogràfica que realitza la Filmoteca de Catalunya, de la qual n'és responsable l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb NIF Q-0801212-B i domicili al Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona, que té per finalitat la difusió de l'activitat que realitza la Filmoteca de Catalunya, mitjançant distribució de suports impresos i comunicació pública per Internet i altres xarxes, i realitzar estudis de públic. El consentiment de les persones constitueix la base legal per al tractament d'aquestes dades. Les persones titulars de les dades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, presentació de reclamació davant l'autoritat de control i sol·licitud de limitació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça filmoteca.cultura@gencat.cat

Desitjo rebre informació sobre la programació de la Filmoteca.

Consento rebre informació, comunicacions i enquestes d'opinió i satisfacció sobre serveis, activitats i promocions de les diferents àrees d'activitat del Museu. (Política de newsletter)
Text LOPD3

Confirmo que sóc major de 16 anys. (+info)
Text LOPD4